Ինչ է պետք անել ազդարարելուց հետո
Ազդարարելուց հետո խնդրում ենք պահպանել Ձեր մուտքի վավերապայմանները և պարբերաբար մուտք գործել համակարգ: Համակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները.
1
Կայքի Գլխավոր էջում գործարկեք Մուտք կոճակը,
2
Համապատասխան դաշտերում լրացրեք օգտվողի անունը և գաղտնաբառը ու գործարկեք Մուտք կոճակը,
3
Ձեր ազդարարումների ցուցակից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող ազդարարումը և գործարկեք Բացել կոճակը,
Նշված գործողություննեը կատարելուց հետո Ձեր առջև կբացվի ազդարարման նեկայացման էջը, որի աջ մասում ներկայացվում են ազդարարման ներկա կարգավիճակը և ազդարարման վարույթի ընթացքը: Էջի ձախ հատվածում գտնվում է հետադարձ կապի միջերեսը, որի միջոցով ազդարարման քննարկման ընթացքում վարույթ իրականացնող մարմինը, հաղորդագրությունների միջոցով, կարող է կապ հաստատել Ձեր հետ՝ հաղորդմանն առնչվող անհրաժեշտ տեղեկությունների և փաստերի հավաքման նպատակով: Ազդարարումների ցուցակին վերադարնալու համար անհրաժեշտ է մկնիկով սեղմել կայքի վերնագրին:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
© 2019 բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Հետադարձ կապ
0010 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8,
Պաշտոնական էլ. փոստ: info@moj.am
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
85-00
Թեժ գիծ