Ինչպես ազդարարել տվյալներ ներկայացնելու եղանակով
Տվյալներ ներկայացնելու եղանակով ազդարարելու համար ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի կայքում անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները.
1
Կայքի Գլխավոր էջում գործարկել Ազդարարել կոճակը,
2
Ընտրել ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ տարբերակը ազդարարման եղանակների ընտրության էջում,
3
ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ձևի ազդարարողի անձնական տվյալներին առնչվող դաշտերում լրացնել Ձեր տվյալները,
4
ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ձևի հանցագործությանը (կոռուպցիոն դեպքին) առնչվող դաշտերում մանրամսն լրացնել հանցագործությանը (կոռուպցիոն դեպքին) առնչվող տեղեկությունները,
5
Վերբեռնել հանցագործությանը (կոռուպցիոն դեպքին) առնչվող առկա փաստաթղթերը կամ աուդիո և տեսաձայնագրությունները (նյութերը հնարավոր է վերբեռնել միայն TXT, DOC, DOCX, PDF, JPG, JPEG, PNG, XLSX, XLS, MP3, WAV, MP4, AVI, 3GP, ZIP, RAR ձևաչափերով):
6
Լրացված տվյալները ստուգելուց հետո գործարկել Հաստատել ազդարարումը կոճակը,
7
Պահպանել տրամադրված օգտվողի անունը և գաղտնաբառը ազդարարման վարույթ իրականացնող մարմնի հետ հետադարձ կապ ունենալու և վարույթի ընթացքին հետևելու նպատակով:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
© 2019 բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Հետադարձ կապ
0010 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8,
Պաշտոնական էլ. փոստ: info@moj.am
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ
85-00
Թեժ գիծ